Kontakt

Palladium & Kasa

Palladium
Ul. Złota 9
00-019 Warszawa

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Info & Kasa: 22 827 70 49

Kasa w Lipcu jest nieczynna.

Instytucja zarządzająca Palladium

Fundacja Universitatis Varsoviensis
ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa

[email protected]

Tel 1: 22 822 87 02
Tel 2: 22 822 30 03

Miejsca sprzedaży biletów

Bilety na koncerty i imprezy organizowane w Palladium, Klubie Hybrydy i Klubie Proxima można również zakupić w biurach Fundacji UV.

Rezerwacje

W kasie biletowej Palladium możecie Państwo zakupić bilety na spektakle oraz koncerty organizowane w Palladium, Klubie Hybrydy i Klubie Proxima.

Wybierając opcję Kup Bilet na stronie Palladium, po dokonaniu wyboru spektaklu, daty oraz miejsc zostają Państwo automatycznie poproszeni o dokonanie płatności wybierając uprzednio rodzaj banku, w którym posiadają Państwo konto.

Jeśli preferują Państwo płatność gotówką lub kartą w kasie Palladium prosimy o kontakt mailowy, lub telefoniczny w celu rezerwacji.

Po rezerwacji telefonicznej, oraz mailowej mają Państwo możliwość dokonania przelewu za zakupione bilety, już bezpośrednio ze swojego rachunku bankowego.

Prosimy osoby, które zakupiły bilety on-line na naszej stronie internetowej , aby przy odbiorze biletów w kasie miały ze sobą wydrukowane potwierdzenie zakupu biletów. Prosimy o uważne sprawdzenie wyboru miejsc przed ich zakupem.

Osoby spóźnione na spektakl będą wpuszczane na widownię na wolne miejsca na parterze lub balkonie, aby nie przeszkadzać pozostałym widzom. Po przerwie będą mogły zająć swoje miejsca.

[email protected][email protected]

Rezerwacja biletów grupowych[email protected]

Dane do przelewów za biletyFundacja Na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”
Ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa
NIP 526-00-21-527
Bank Millennium 81 1160 2202 0000 0000 6394 5141

Regulamin

Prawo Wstepu

 1. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub PALLADIUM mają:

  • osoby posiadające ważny bilet wstępu na koncert
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie
  • ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
 2. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub PALLADIUM mają:

  • osoby posiadające ważny bilet wstępu na koncert
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie
  • ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

Zasady Bezpieczenstwa

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
 2. Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
 3. Osoby do lat 18 obecne na imprezie powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych,
 4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę,
 5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów
 6. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,
 7. Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy,
 8. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom,
 9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora
 10. Nieletni uczestnicy imprezy w godzinach nocnych powinni być pod opieką osób dorosłych
 11. Ponadto zakazuje się:
 12. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji
 13. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.)

Dla Mediów

Podmiotem zarządzającym Palladium jest Fundacja Universitatis Varsoviensis.

W kwestiach związanych z działalnością teatralną Palladium, prosimy o kontakt z dyrektorem teatru – Maciejem Wilkiem.

Pozostałe kwestie prosimy kierować do:

Dyrektor ds. PR & Event MarketingBartłomiej Błaszczyk
tel: 508 21 10 10
[email protected]

Pobierz nasz press-pack

Instytucja zarządzająca Palladium

Instytucją zarządzającą Palladium jest Fundacja Universitatis Varsoviensis.

Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” jest organizacją pozarządową działającą na rzecz środowiska akademickiego od 1992 r. Jest też jedną z najprężniej działających organizacji akademickich w Polsce.

Opis działalności Fundacji Universitatis Varsoviensis
Zarząd
Projekty