Data & czas Miejsce Hybrydy Bilety Płatność gotówką lub kartą przy wejściu. Stawka dowolna! Rozpiska 19.00 - wejście
20.00 - RedLips
20.45 - Hamak Band
21.30 - Rekord!
22.30 - HLA
Linki Wydarzenie na Facebooku

„4 SEASONS OF ROCK”
SPECIAL INTERNATIONAL EDITION
Motto of the CONCERT by Volkmar Falk: „life without guitar is possible but useless”

29.03.2019 Legendary Warsaw Music Club of Hybrydy

Special international edition of „4 seasons of rock” concerts organized by Foundation for transplantation, traditionally dedicated to organ donation idea.
In this special edition we will have four sensational bands. The first is a charismatic red hair vocalist Ruda from Red Lips band, one of the most popular in Poland rock groups.
AS A SPECIAL GUEST WE WILL HAVE INTERNATIONAL BAND REKORD! . WHY THIS BAND IS SO SPECIAL? THE MUSICIANS OF REKORD! BAND
‚S A GROUP OF CARDIAC SURGEONS FROM VARIOUS CENTERS IN EUROPE. WITH THEIR LIDER VOLKMAR FALK FROM GERMANY. POLAND IN THIS BAND IS REPRESENTED BY PIOTR SUWALSKI.
THEY ARE ALREADY A SUPERSTARS IN THEIR MEDICAL PROFESION. AS A MUSICIANS THEY ARE HAPPY TO PRESENT TO US A FEW PIECES FROM THEIR NEW ALBUM „CONTINENTAL DRIFT”
HOST OF AN EVENT IS TRADITIONALLY PRESIDENT OF FOUNDATION FOR TRANSPLANTATION ZYGGY KALICINSKI WITH HIS BAND HLA 4transplant A BAND WITH THE MISSION. TO FULFILL THE CAKE WE WILL ENJOY ANTIAGING MUSIC OF Hamak Band WITH HIS VERY CHARISMATIC LIDER MIREK KALISIEWICZ.
SO, GUYS, YOU HAVE NO CHOICE, YOU MUST COME TO HYBRYDY ON THIS VERY SPECIAL FRIDAY NIGHT OF 29 OF MARCH, TO THIS LEGENDARY WARSAW MUSIC CLUB OF HYBRYDY TO FLY WITH THE MUSIC TO COSMIC SPACE AND TO GIVE A PIECE OF YOUR HEART AND GOOD SPIRIT TO ORGAN DONATION IDEA.

—————————————————————-
PL

„4 PORY ROKU”
SPECJALNA EDYCJA MIĘDZYNARODOWA
Motto KONCERTU Valkmara Falka: „życie bez gitary jest możliwe, ale bezużyteczne”

29.03.2019 Legendarny Warszawski Klub Muzyczny Hybrydy

Specjalna międzynarodowa edycja koncertów „4 pory roku rocka” organizowanych przez Fundacja dla transplantacji, tradycyjnie poświęconych idei dawstwa narządów.
W tym specjalnym wydaniu usłyszymy czterech rewelacyjnych wykonawców. Pierwszą z gwiazd jest charyzmatyczna rudowłosa wokalistka Ruda, z zespołu Red Lips, jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w Polsce.
JAKO GOŚCIE SPECJALNI MAMY MIĘDZYNARODOWY ZESPOŁU REKORD! . DLACZEGO TEN ZESPÓŁ JEST TAK SPECJALNY?
REKORD! TO GRUPA KARDIOCHIRURGÓW Z RÓŻNYCH OŚRODKÓW W EUROPIE. ZE SWOIM LIDEREM VOLKMAR FALK Z NIEMIEC. POLSKA W TYM ZESPOLE JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PIOTRA SUWALSKIEGO.
SĄ GWIAZDAMI W SWOJEJ PROFESJI MEDYCZNEJ. JAKO MUZYCY ZAGRAJĄ UTWORY Z ICH NOWEJ PŁYTY „KONTYNENTALNY DRIFT”
GOSPODARZEM WYDARZENIA TRADYCYJNIE BĘDZIE PREZES FUNDACJI DLA TRANSPLANTACJI ZYGGY KALICINSKI ZE SWOIM ZESPOŁEM HLA 4transplant ZESPÓŁ Z MISJĄ. WISIENKĄ NA TORCIE BĘDZIE ZESPÓŁ GRAJĄCY MUZYKĘ Z GATUNKU ANTIAGING Hamak Band z JEGO BARDZO CHARYZMATYCZNYM LIDEREM MIRKIEM KALISIEWICZEM.
WIĘC NIE MASZ ŻADNEGO WYBORU, MUSISZ POJAWIĆ SIĘ W Hybrydy W TĄ BARDZO SPECJALNĄ PIĄTKOWĄ NOC 29 MARCA, W LEGENDYM WARSZAWSKIM KLUBIE Hybrydy, ABY POSŁUCHAĆ FANTASTYCZNEJ MUZYKI I WSPOMÓC Fundacja dla transplantacji