Contact

Palladium & Box Office

Palladium
Ul. Złota 9
00-019 Warszawa

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Info & Box office: 22 827 70 49

The box office in July is not open.

Palladium Managing Institution

Universitatis Varsoviensis Fundation
ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa

[email protected]

Phone 1: 22 822 87 02
Phone 2: 22 822 30 03

Ticket Sale Points

Tickets for concerts and events organized in the Palladium, Hybrydy and the Proxima Club can also be purchased at the UV Foundation’s offices.

Reservations

At the Palladium box office you can buy tickets for shows and concerts organized in the Palladium, Hybrydy and Proxima Club.

By selecting the Buy Ticket option on the Palladium site, after selecting the show, dates and places, you are automatically asked to make a payment by first selecting the type of bank in which you hold the account.

Jeśli preferują Państwo płatność gotówką lub kartą w kasie Palladium prosimy o kontakt mailowy, lub telefoniczny w celu rezerwacji.

If you prefer to pay by cash or card at the Palladium checkout desk, please contact us by email or telephone for reservations.

We ask those who have purchased tickets on-line on our website to have their payment confirmation printed when collecting the tickets. Please carefully check your selection before purchasing.

Guests late for the show will be admitted to the audience to the free seats on the ground floor or balcony, so as not to disturb other guests. After the break they will be able to take their seats.

[email protected][email protected]

Group tickets reservations[email protected]

Transfer infoFundacja Na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”
Ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa
NIP 526-00-21-527
Bank Millennium 81 1160 2202 0000 0000 6394 5141

Terms & Conditions

Prawo Wstepu

 1. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub PALLADIUM mają:

  • osoby posiadające ważny bilet wstępu na koncert
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie
  • ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
 2. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub PALLADIUM mają:

  • osoby posiadające ważny bilet wstępu na koncert
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie
  • ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

Zasady Bezpieczenstwa

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
 2. Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
 3. Osoby do lat 18 obecne na imprezie powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych,
 4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę,
 5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów
 6. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,
 7. Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy,
 8. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom,
 9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora
 10. Nieletni uczestnicy imprezy w godzinach nocnych powinni być pod opieką osób dorosłych
 11. Ponadto zakazuje się:
 12. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji
 13. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.)

Media

Palladium is managed by the Universitatis Varsoviensis Foundation.

For issues related to the Theater of Palladium, please contact the director of the theater – Maciej Wilk.

Please address other issues to:

PR @ Event Marketing DirectorBartłomiej Błaszczyk
phone: 508 21 10 10
[email protected]

Download our press-pack

Palladium Managing Institution

Palladium is managed by the Universitatis Varsoviensis Foundation.

Foundation for Students and Graduates of the University of Warsaw “Universitatis Varsoviensis” is a non-governmental organization working for the academic community since 1992. It is also one of the most active academic organizations in Poland.

Information on Foundation’s Activity
Board
Projects