Date & time Venue Proxima Lineup 16:30: VIP entry
17:00 VIP Hi-Touch and Photo Session
18:00: VIP Access to Rehearsal
18:15: EE Entry
18:30: GA Entry
19:00: Show starts
20:30: Show ends
21:00: Snapshot session
**PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
Links Facebook Event

Sorry, this entry is only available in Polish.

✨Więcej informacji o biletach: www.officialkevents.com/bangyongguk
✨Bilety bedą dostępne w sprzedaży 04.05.2023 o godzinie 15:00
❗❗WAŻNE❗❗
Bang Yongguk powraca do Europy w lipcu z nadchodzącą trasą, aby wystąpić na żywo tuż obok Was! Możecie zbliżyć się do rapera przez głębokie emocje przekazane przez jego muzykę. Bang Yongguk jest bardzo podekscytowany występami dla starych oraz nowych fanów. Przyłączcie się do nas dla tej niesamowitej chwili. Po więcej informacji zapraszamy na www.OfficialKEvents.com.
——————————————————————-
📆[DATA & PLAN WYDARZENIA] 📆
10 LIPCA 2023
16:30: VIP entry
17:00 VIP Hi-Touch and Photo Session
18:00: VIP Access to Rehearsal
18:15: EE Entry
18:30: GA Entry
19:00: Show starts
20:30: Show ends
21:00: Snapshot session
**PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
——————————————————————-
[MIEJSCE]
Proxima
Żwirki i Wigury 99A, 02-089 Warszawa, Poland
——————————————————————-
[WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIEKU]
12+
Osobom poniżej 12. roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny.
Towarzyszący rodzic lub opiekunowie nie będą musieli posiadać tego samego biletu co dziecko. Rodzice lub opiekunowie towarzyszący posiadaczowi biletu VIP wejdą w tym samym czasie co oni, jednak zostaną poproszeni o poczekanie z tyłu obiektu do zakończenia wydarzenia Hi Touch & Photo. (to samo dotyczy zdarzenia Snapshot)
——————————————————————-
🎫🎫[BILETY]🎫🎫
PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE WSZYSTKIE BILETY SĄ TYLKO STOJĄCE
[VIP Ticket holders] 736 PLN + opłata serwisowa
Group Photo – 4 osób w jednej grupie
Podpisany plakat
Specjalna fotokarta
Dostęp do próby
Hi-Touch Pierwszeństwo wejścia
Koncert Bang Yongguka
[Early Entry Ticket Holders] 412 PLN + opłata serwisowa
Specjalna fotokarta
Wejście po VIP Ticket holders
Koncert Bang Yongguka
[General Admission] 250 PLN + opłata serwisowa
Wejście po VIP oraz Early Entry ticket holders
Koncert Bang Yongguka
[Snapshot Ticket Holders] 278 PLN + opłata serwisowa
1:1 zdjęcie zrobione TWOIM WŁASNYM TELEFONEM przez członka staffu Można wybrać jedną pozę z wcześniej przygotowanych opcji Maksymalnie 4 zdjęcia na osobę
*Zdjęcia mogą być zakupione i zrealizowane tylko wtedy, gdy posiadasz bilet na koncert.
Wkrótce więcej informacji.
*Ceny biletów podane są bez 10-15% opłaty serwisowej.
*Bilety są bezzwrotne i nie podlegają wymianie.
*Akceptowane są karty kredytowe i debetowe.
*Każde wydarzenie może mieć innych dostawców (informacje na www.OfficialKEvents.com), link do biletów zostanie opublikowany na oficjalnej stronie KEvents.
——————————————————————-
[HI TOUCH AND PHOTO EVENT]
Hi Touch Bang Yonggukiem, a następnie zdjęcia w grupach po 5 osób
🚫ZABRANIA SIĘ NAGRYWANIA PODCZAS HI-TOUCH🚫
Przytulanie artysty jest surowo zabronione. Prosimy o uszanowanie zasad i artysty.
Zdjęcia zostaną opublikowane na Zdjęciach na Facebooku lub poprzez link na Dysku Google, który zostanie podany na koniec trasy.
——————————————————————-
[SNAPSHOT EVENT]
Wybierz pozę z podanych wcześniej opcji, podaj telefon naszemu pracownikowi i ustaw się do zdjęcia 1:1.
🚫 ZABRANIA SIĘ NAGRYWANIA ORAZ ROBIENIA ZDJĘĆ 🚫
Przytulanie artysty jest surowo zabronione. Prosimy o szanowanie zasad i artysty. ŻADNE INNE POZY NIE SĄ DOZWOLONE, nasi pracownicy mogą odmówić zrobienia zdjęcia.
Zdjęcia zostaną zrobione twoim telefonem komórkowym – upewnij się, że masz wystarczająco dużo baterii i pamięci w telefonie.
——————————————————————-
[NUMERKI I KOLEJKOWANIE]
Nie będzie oficjalnych numerków. Prosimy, aby nie ustawiać się w nocy.
——————————————————————-
[PREZENTY]
Prezenty nie będą przyjmowane. Można przynieść listy – zostaną zebrane do specjalnego pudełka.
——————————————————————-
[LIGHTSTICKI]
Oficjalne lightsticki są dozwolone. Prosimy o uważanie na ludzi dookoła podczas używania lightsticka.
——————————————————————-
[FAN PROJECTS]
Prosimy o zgłoszenie maksymalnie 3 pomysłów akcji koncertowych. Informacje na temat akcji znaleźć będzie można na profilach poświęconych Bang Yonggukowi – prosimy o pracę zbiorową. W celu zgłoszenia projektów prosimy o kontakt z OfficialKevents przez wiadomość prywatną na Facebooku do 17.06.2023. Zatwierdzone zostaną 1 lub 2 projekty.
——————————————————————-
[MERCH]
Wkrótce więcej informacji.
——————————————————————-
❗❗WAŻNE INFORMACJE❗❗
– Prosimy o przyniesienie ze sobą dokumentów tożsamości
– Zabronione są lustrzanki cyfrowe, aparaty fotograficzne, kamery gopro oraz selfie sticki. Zachęcamy do wstrzymania się od nagrywania i cieszenia się chwilą.
– Jedzenie oraz napoje z zewnątrz są zabronione.
– Accessibility available.
– Prosimy o nie zabieranie ze sobą dużych toreb/plecaków.
– Na miejscu wydarzenia będzie dostępna szatnia.
Terms and Conditions: bit.ly/3pGubj2
———————————————————————-
✨ More Ticket information: www.officialkevents.com/bangyongguk
✨Tickets will be available on 04 May @ 2PM BST / 15:00 CEST / 16:00 EEST
❗❗ PLEASE READ CAREFULLY ❗❗
Bang Yongguk returns to Europe this July with his upcoming release in tow, to be performed live next door to you! You can expect to bond with the rapper via various shared deep emotions through his music. He is excited to put on a show for fans new and old. Join us for this Everlasting Moment. For more info, go to www.OfficialKEvents.com
——————————————————————-
📆 [DATE & SCHEDULE] 📆
10 July 23
16:30: VIP entry
17:00 VIP Hi-Touch and Photo Session
18:00: VIP Access to Rehearsal
18:15: EE Entry
18:30: GA Entry
19:00: Show starts
20:30: Show ends
21:00: Snapshot session
**PLEASE NOTE: Timings are subject to change
——————————————————————-
[VENUE]
Proxima
Żwirki i Wigury 99A, 02-089 Warszawa, Poland
——————————————————————-
[AGE RESTRICTIONS]
12+
Ages under 12 must be accompanied by a parent or legal guardian.
The accompanying parent or guardians will not be required to have the same ticket as the child. Parents or guardians accompanying a VIP ticket holder will enter the same time as them, however, they will be asked to wait at the back of the venue until the Hi Touch & Photo event is over. (same applies to Snapshot event)
——————————————————————-
🎫🎫[TICKETS]🎫🎫
PLEASE TAKE NOTE THAT ALL TICKETS ARE STANDING ONLY
[VIP Ticket holders] 736 Zl + Transaction Fee
Group Photo – 4 People per group photo
Special Photocard
Signed Poster
Access to Rehearsal
Hi-Touch
First Entry into the Venue
Bang Yongguk Concert
[Early Entry Ticket Holders] 412 Zl + Transaction Fee
Special Photocard
Entry After VIP Ticket holders
Bang Yongguk Concert
[General Admission] 250 Zl + Transaction Fee
Entry after VIP & Early Entry ticket holders
Bang Yongguk Concert
[Snapshot Ticket Holders] 278 Zl +Transaction Fee
1:1 Snapshot taken on your own PHONE CAMERA by a member of staff
Pick one of 4 pose options provided
Maximum 4 snapshot tickets per person
*Snapshots can only be purchased and redeemed if you have a concert ticket
More information TBA
*All tickets exclude transaction fees of approximately 10-15%
*Tickets are non-refundable and are not exchangeable
*All Major Credit and Debit cards are accepted
*Each Event may have a different vendors please see www.OfficialKEvents.com, Ticket link will be posted on this events page.
——————————————————————-
[HI TOUCH AND PHOTO EVENT]
You will Hi Touch (🖐️ hand 🖐️) Bang Yongguk followed by having your photo taken in groups of 5
🚫 STRICTLY NO RECORDING ALLOWED DURING HI-TOUCH AND PHOTO EVENT. 🚫
Hugging the artist is strictly prohibited. Please respect the rules and the artist.
Photos will be posted on Facebook Photos or via a link on Google Drive, which will be provided at the end of the Tour.
——————————————————————-
[SNAPSHOT EVENT]
You will pick a pose(s) out of the options provided in advance, please hand your phone to our member of staff and pose for the photo(s) 1 to 1.
🚫 STRICTLY NO RECORDING ALLOWED DURING SNAPSHOT EVENT. 🚫
Hugging the artist is strictly prohibited. Please respect the rules and the artist. NO OTHER POSES are permitted, our staff are at discretion to not take the photo.
Photos will be taken on your own mobile phone, please ensure you have enough battery and storage on your phone.
——————————————————————-
[NUMBERING & LINING UP]
There will be no official Numbering, please do not camp overnight.
——————————————————————-
[GIFTS]
Please note that we cannot accept gifts. However, letters are welcome and will be placed into a box.
——————————————————————-
[LIGHTSTICKS]
Official light sticks are allowed. Please be considerate about all guests around yourself when waving lightsticks.
——————————————————————-
[FAN PROJECTS]
Please find the respective countries social media pages for Bang Yongguk or collectively collaborate in order to create a group fan project for 1-3 ideas. Projects must be submitted 17/06/2023 to OfficialKevents by FB message for the approval of 1 to 2 projects.
——————————————————————-
[MERCH]
TBA
——————————————————————-
❗❗[OTHER THINGS TO NOTE]❗❗
– Please bring a PHYSICAL form of your ID.
– No DSLR, compact cameras, gopros or selfie sticks are allowed. Please refrain from recording, and enjoy the present moment.
– Drinks and food from outside are not allowed.
– Accessibility available.
– Avoid bringing large bags
-Cloakroom/Wardrobe Available
Terms and Conditions: bit.ly/3dUQOKq